[hr style=”none” size=”40″][separator headline=”h3″ style=”left” width_style=”short” title=”Słownik”]

Apla

Powierzchnia pokryta w 100% farbą.

CMYK

Błękit triadowy (turkus, cyan), czerwień triadowa (karmazyn, magenta), żółcień triadowa (żółcień, yellow) i czerń (black). Są to cztery kolory w subtraktywnym systemie barw, wykorzystywane np. w druku czterokolorowym.

Bigowanie (przegniatanie)

Proces introligatorski polegający na wgniataniu rowków w podłożu, (np. w grubszym papierze lub w kartonie) by ułatwić jego zginanie wzdłuż zamierzonej linii prostej lub w celu dekoracyjnym. Na odciśnięty rowek mówi się biga lub przegniecenie.

Falcowanie, złamywanie

Jedno­ lub wielokrotne składanie arkusza papieru, czystego lub zadrukowanego w dowolnych proporcjach, na różne sposoby (w różnych kierunkach), w celu osiągnięcia docelowego formatu i liczby stron składki.

Foliowanie

Uszlachetnianie wyrobu polegające na pokryciu powierzchni druku folią z tworzyw sztucznych. Dzięki foliowaniu zadrukowana powierzchnia uzyskuje dodatkowe walory estetyczne, zostaje też usztywniona i zabezpieczona przed działaniem mechanicznym, chemicznym, promieniowaniem UV, czy wilgocią. Najbardziej popularne jest foliowanie folią błyszczącą, matową lub soft (od niedawna na rynku). Możliwe jest użycie innych folii po uprzednim ustaleniu np. folia o strukturze kratki.

Hot­-stamping

tzw. termodruk, hot­print to technika druku, która odbywa się przy użyciu matryc wypukłych wykonanych z materiału przewodzącego ciepło i folii hot­stampingowej. Matryca podgrzewana jest do ok. 100°C. Po zetknięciu matrycy z folią PET rozgrzewa się warstwa klejowa, klej aktywizuje się w miejscach odpowiadających rysunkowi na matrycy i wraz z odpowiednim fragmentem warstwy lakieru i warstwy aluminium pozostaje na drukowanej hot­stampingiem powierzchni. Hot­stamping wykorzystuje się do zdobienia prac np. na dyplomach, na pracach magisterskich, na wizytówkach.

Kaszerowanie

Uszlachetnianie wyrobu papierniczego poprzez oklejanie cienkim papierem (niezadrukowanym lub zadrukowanym) papieru znacznie grubszego, kartonu, tektury falistej itp. w celach dekoracyjnych lub technologicznych. Typowym przykładem kaszerowania w celach dekoracyjnych jest oklejanie cienkim, zadrukowanym ozdobnie papierem powierzchni tektury falistej przeznaczonej na opakowania produktów, której nie da się bezpośrednio zadrukować na maszynie drukarskiej z powodu jej grubości oraz wewnętrznej struktury. W celach technologicznych kaszeruje się, aby zwiększyć wytrzymałość produktu na czynniki zewnętrzne lub zmienić strukturę powierzchni.

Lakierowanie druku (lakierowanie offsetowe)

Sposób uszlachetniania druku, czyli podnoszenia jakości lub atrakcyjności podłoża drukowego zazwyczaj pokrytego farbą drukową. Lakierowanie zabezpiecza zadrukowaną powierzchnię przed ścieraniem się farby, zmienia wygląd naniesionej farby drukowej (np. dodatkowy połysk lub zmatowienie druku). Technika ta nie zapewnia jednak wysokiego stopnia ochrony przed zabrudzeniem i ścieraniem.

Lakierowanie uv

Metoda lakierowania lakierem, który ulega utwardzeniu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (uv).

Laminowanie

To pokrywanie powierzchni laminatem dla uzyskania dodatkowych odporności, np. odporności na wilgoć czy odporności mechanicznych bądź w celach dekoracyjnych.

Nacinanie (rycowanie)

Precyzyjne nacinanie powierzchni materiałów samoprzylepnych ułatwiające oddzielenie naklejki od podkładu nośnego.

Nacinanie wierzchnie (na użytki)

Nacięcia wykonywane są od strony zadrukowanej wzdłuż paserów cięcia, arkusz nośny pozostaje cały ­ naklejki można łatwo zdjąć pojedynczo z arkusza.

Nacinanie spodów

Nacinanie spodu arkusza nośnego naklejek. Naklejki następnie tnie się na pojedyncze egzemplarze gilotyną. Naklejkę z naciętym (rycowanym) spodem wystarczy lekko przełamać by oddzielić podkład.

Oprawa introligatorska

Sposób w jaki jest wykończona wielostronicowa publikacja poligraficzna (np. czasopismo, książka, kalendarz), lub każdy inny wielostronicowy wytwór papierniczy niezadrukowany lub zadrukowany (np. notes, zeszyt), polegający na trwałym połączeniu kart wnętrza wyrobu z okładką.

Perforowanie

Czynność intorligatorska, polegająca na wycinaniu otworów z arkusza (lub stosu arkuszy) papieru, kartonu, tektury lub innego podobnego podłoża, pożądanego kształtu wyrobu papierniczego lub poligraficznego. Otwory te spełniają różne funkcje np. ułatwiają przesuwanie, odrywanie, wpinanie w segregator itp. Do perforowania używa się wykrojników, które są montowane na maszynie sztancującej.

Ryza

Opakowanie zawierające 500 identycznych arkuszy papieru.

Spad

Pole druku, które wychodzi poza obszar publikacji i jest przeznaczone do obcięcia. Stosowany, aby obszar druku dochodził do krawędzi po obcięciu arkusza.

Starzenie się papieru

Pogarszanie się właściwości papieru na skutek upływu czasu i oddziaływania warunków przechowywania. Np. żółknięcie ­zmiana koloru papieru z białego na żółty.

Sztancowanie

Wykrawanie; czynność introligatorska mająca na celu wykrawanie z arkusza, lub stosu arkuszy papieru, kartonu itp. skomplikowanych kształtów wyrobu papierniczego lub poligraficznego. Sztancowanie wykonuje się za pomocą wykrojnika, którego roboczą częścią jest nóż o odpowiednio wyprofilowanym kształcie ostrza. Wykrojnik umieszczony w maszynie sztancującej jest dociskany z dużą siłą prostopadle do sztancowanego podłoża. Pod wpływem docisku ostrze noża przechodzi na zewnątrz sztancowanego materiału.

Tłoczenie

Sposób obróbki wytworów papierowych lub innych produktów czy półproduktów, polegający na trwałym odkształceniu struktury materiału i powierzchni w celu uzyskania efektu zdobniczego.

[hr style=”none” size=”40″]