Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe

Szanowni Państwo, witamy na stronie firmy Kozak Druk.

W związku ze obowiązującymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych przedstawiamy cele i zasady przetwarzania Waszych danych przez:

Administrator i dane kontaktowe

KOZAK DRUK Przemysław Kozak, Bożena Kozak
z siedzibą w Siedlce 08-119,ul. Karowa 14

NIP 821-001-04-11

e-mail: rodo@kozakdruk.pl
tel. +48 535 448 999

Cele przetwarzania danych

  • prowadzenia współpracy gospodarczej, tj. w szczególności usług poligraficznych,
  • realizacji obowiązków prawnych i skarbowych,
  • organizowania bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do Kozak Druk,
  • zarządzania majątkiem spółki cywilnej Kozak Druk,
  • prowadzenia działań marketingowych oraz informacyjnych o bieżącej działalności i ofercie.

Dane

Wasze dane pozyskaliśmy w wyniku współpracy, zawartych umów, stron internetowych oraz z naszych wcześniejszych kontaktów (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu informacji o braku zgody na dalsze przetwarzanie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Komu udostępniamy Twoje dane

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne nam świadczą, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, biuro księgowe, firmy kurierskie oraz inni podwykonawcy zewnętrzni. Kozak Druk nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające m.in. pracownikom oraz współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, zarządzającym systemem teleinformatycznym oraz świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe – w celu prowadzenia korespondencji) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez Kozak Druk danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

   • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO),
   • sprostowania danych (art. 16. RODO),
   • usunięcia danych (art. 17 RODO),
   • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
   • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
   • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

Cookies

Dla Państwa wygody Serwis kozakdruk.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis kozakdruk.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny kozakdruk.pl
– cookies powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: Polityka cookies serwisu Addthis kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny kozakdruk.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny)
– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
– cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie)
– cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej
– cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony
– cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność)
– cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności MAC
Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:
W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w  Google – polityka prywatności)

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Kozak Druk i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na kozakdruk.pl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp z kozakdruk.pl do własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie dozwolone:

   • Republikowanie materiałów z kozakdruk.pl
   • Sprzedawanie, wypożyczanie lub udzielanie sublicencji na materiały z kozakdruk.pl
   • Reprodukowanie, duplikowanie lub kopiowanie materiałów z kozakdruk.pl
   • Redystrybuowanie zawartości kozakdruk.pl

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu opublikowania niniejszego dokumentu. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy Generatora Regulaminu oraz Generatora Polityki Prywatności.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Kozak Druk nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Kozak Druk, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Kozak Druk nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za wierzytelność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie internetowej.

Kozak Druk zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

   • Masz prawo do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
   • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
   • Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność:
   • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz The Seven niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

   • Agencje rządowe;
   • Wyszukiwarki;
   • Organizacje prasowe;
   • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm;
   • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą linkować hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny podmiotu łączącego.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

   • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
   • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
   • dystrybutorzy katalogów online;
   • portale internetowe;
   • firmy księgowe, prawnicze i doradcze;
   • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o link od organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje nieobecność Kozak Druk; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zawierać link do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny podmiotu łączącego.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail do Kozak Druk. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz linkować się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz link. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

   • Używając naszej nazwy firmy

Zabrania się używania logo Kozak Druk lub innej grafiki do tworzenia linków bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej Witrynie, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z tej witryny.

Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

   • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
   • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
   • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
   • wykluczyć jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.